FB
Košík  

Žiadne produkty

0,00 € Poštovné
0,00 € Spolu

K POKLADNI

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu podľa §7 zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

V súlade s §7 ods.6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

  • Tovar vyrobený podľa osobitných požiadaviek zákazníka (výberom prevedenia, farby povrchu, materiálu, povrchu alebo látky prevedenia pri zadávaní objednávky)
  • Tovar vyrobený na mieru (výberom rozmeru pri zadávaní objednávky)

Právo na odstúpenie od zmluvy ste povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail), pričom môžete použiť formulár dostupný na stránke nášho online obchodu tu: "Formulár pre odstúpenie od zmluvy“ (pre uloženie kliknite pravým tlačidlom na odkaz, zvoľte možnosť "Uložiť súbor", následne ho môžete v počítači vyplniť a vytlačiť). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku.

V prípade, že bol zákazníkom pri objednaní tovaru zvolený spôsob dopravy „poštovné a balné“, zákazník je povinný najneskôr v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy doručiť tovar späť na adresu: Zámocká 24, Bratislava – Staré Mesto, SK-81101 spolu s daňovým dokladom a kópiou doručenia vystavenou doručovateľom. Tovar je možné vrátiť aj osobne na uvedenej adrese.

V prípade voľby iného spôsobu dopravy si tovar u Vás vyzdvihneme v dohodnutom termíne na naše náklady.

Tovar je potrebné doručiť kompletný, nepoškodený a v originálnom obale, inak zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčností tovaru.

Kúpnu cenu vrátane Vami zaplatených nákladov na doručenie Vám vrátime bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní na Vami uvedený účet odo dňa vrátenia tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Kúpnu cenu však nie sme povinní vrátiť, dokým nám nie je doručený tovar alebo nebolo umožnené vyzdvihnutie Vám doručeného tovaru nášmu zamestnancovi z Vašej strany.

V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy Vám bude tovar vrátený na Vaše náklady.

Ustanovenia o oprávnení na odstúpenie od zmluvy uvedené v tomto článku a vo všeobecných obchodných podmienkach sa vyslovene nevzťahujú na zákazníkov nespĺňajúcich definíciu spotrebiteľa podľa §2 zákona 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa (zákazníci, ktorí uvedú v rámci fakturačných údajov objednávky informácie predstavujúce obchodný názov alebo IČO, DIČ a pod.).